TA STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej

X

Polityka prywatności

Kupujący wypełniając formularz rejestracji oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Wypełniając formularz rejestracji Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji
i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym
w realizacji zamówienia.

Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych,
możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo
kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 8 ust. 2 na przetwarzanie
danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

Niektóre obszary Sklepu mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli pliki identyfikujące odwiedzającego.
Cookies są nieszkodliwe dla komputera i danych znajdujących się na komputerze.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę stron www.